Gebruikers ID vergeten / Inlog problemen

Als u problemen heeft om in te loggen op Sony1, willen wij u verzoeken contact op te nemen met onze service desk.

Email: SBNL.Salessupport@sony.com Dit email adres kan alleen gebruikt worden voor Nederland. Als u ons een email stuurt vermeld dan onderstaande informatie.

  • Voor- en achternaam
  • E-mail adres
  • Telefoon nummer